Thursday, 13, August, 2020 info@saipalnews.com

जुठो चुलो भएको देश

सबैलाई भान्सानै चाहिने तर एउटै चुलो भएको  मेरो देश।

शाकाहारी भोजनले नपुगेर गाईलाई  याक भन्दै  घिच्नेले घिचेको मेरो देश।

हुदैन भन्दै गर्जिदै, भित्र भित्रै गिजोलेर पिलीएको मेरो देश।

असमान  सन्धि  संझौता गरेर, भारतलाई मालिक बनाउने मेरो देश।

उखान टुक्काको भरमा कार्यकारी बन्न मिल्ने मेरो देश।

टुलुटुलु साना, कुपुकुपु  ठुला खान जानेकाहरु जन्मिरहने मेरो देश।

पर्दा बाहिर एउटा बिज्ञापन गरेर भित्र अर्कै देखाउने मेरो देश।

भोका बिरालाहरुले म्याउ भन्दै जुठो हालेको मेरो देश