Thursday, 13, August, 2020 info@saipalnews.com

छ गल्ती उसैको ! देख्छु दोषी म

छ गल्ती उसैको, र देख्छु म दोषी।

गरेको छ कब्जा उकाली र कोशी।

न देख्ने दुखेको, न सुन्ने भनेको

छ कस्तो अनौठो, छ मेरो पडौसी।

गरी काम धन्दा, खनी खेत बारी,

न खान्छौँ लुटेको,छ बोली प्रहोसी।

छ सर्कार उस्तै, लुटेराहरूको

र नाकाम जस्तै बसेको छ पोसी।

मिचेको छ सारा सिमा साँध उस्ले

लगेको छ भूमी सबै ती त खोसी।