Thursday, 24, September, 2020 info@saipalnews.com

सधै सधै मुलवाटोमा कुर्छेउ होला मलाई

माया

सधै सधै मुलवाटोमा कुर्छेउ होला मलाई।

तिम्रो लाहुरे आउँछ भनी साइत जुराइ जुराइ।।।

जीवन भित्र दुख छ कि दुख भित्र जीवन।

ए प्यारी तिम्रो लागि ल्याउछु चुरा रिवन।।

यहाँ तिम्रो यादै यादले  सधै सधै  सताउछ ।

यहि यादलाई दिलमा राख्छु माया रसाउछ।।

कल्पनामा डुब्दा डुब्दै यउटा घर वसाउछु।

त्यही घरमा तिमीलाई खुब  सताउछु।।

लाज मान्दै तिमी मेरो समीपमा लुक्छौ।

ए प्यारा मलाई एक्लै छाडि नजाउ भन्छौ ।।

झल्यास बिउझिदा  एक्लो पाउछु मलाई।

त्याहा के गर्दै हौली मनमा कुरा खेलाई।।

माया तिम्लाई  भेटन छिटै म घर आउछु।

मुहान मात्रै सोचेको थिए  सागर भेट्न पाउछु।।