Wednesday, 21, April, 2021 info@saipalnews.com

भेट्टिने छुट्टिने भैरहन्छ सफरको म यात्री हूँ

गुनासो रहेन बाँकी कुनै रहरको म यात्री हूँ।

भेट्टिने छुट्टिने भैरहन्छ सफरको म यात्री हूँ।

आकाश जून हेरेर तुलना गर्दै बसे म बागमा

दिवाना भएको गुलाफी अधरको म यात्री हूँ।

समिपै बसेका प्यासी तड्पी रहन्छन आफै,

नदी बग्दै गरेको सुख्खा बगरको म यात्री हूँ।

यी सबै भन्ने कुरा हुन,तिमीले मलाई केवल,

कसरी बिर्सन्छौ चटक्कै,नजरको म यात्री हूँ।

बदलिएर हुनुपर्छ चलन समाजको अचेल,

ठानिएको बिरानो आफ्नै घरको म यात्री हूँ।

बिर्सेर नि सम्झिने छौ,म यहीँ सहरको मान्छे,

लाल(पुर्जा बिनाको तिम्रै,नगरको म यात्री हूँ।