Saturday, 18, September, 2021 info@saipalnews.com

जापान

रु ३५ करोड ६० लाख जापानी अनुदान

काठमाडौँ । जापान सरकारले खाद्य सहायता कार्यक्रमअन्तर्गत नेपाललाई रु ३५ करोड ६० लाख अनुदान सहायता […]